• Tekinler Süt Ürünleri kalite politikası; tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.
  • Tekinler Süt Ürünleri gıda güvenliğine; mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmaktadır.
  • Tekinler Süt Ürünleri’nin kalite politikası;güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunmasını hedef alır ve bu hedef doğrultusunda , bir gıda zincirinde ham madde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktasında tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarının belirlenip; bu noktaların izlenerek herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyip sistemin korunmasının sağlanmasını ve belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini ilke olarak benimsemiştir..